VÒNG QUAY MAY MẮN GIỚI HẠN

Play Center Play
0/130 POW
Tích đủ 130 sẽ nổ hũ kim cương

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Bích Nông 230 kim cương 03-08-2021 21:16:56
Nguyễn Kha 7000 kim cương 03-08-2021 21:16:00
Nhân Trương Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:14:16
Minh1239 2000 kim cương 03-08-2021 21:13:06
Bùi Hiền 230 kim cương 03-08-2021 21:12:31
Ngọc Quyên Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:12:24
Ngọc Quyên Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:12:14
Dang Nguyen 9999 Kim Cương 03-08-2021 21:11:51
Chí Thiện 9999 Kim Cương 03-08-2021 21:10:51
Dư Văn Hồng 2000 kim cương 03-08-2021 21:09:24
Duy Nèk Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:08:28
Nhật Quỳnh 5000 kim cương 03-08-2021 21:07:53
Thân Lê 7000 kim cương 03-08-2021 21:06:06
Nhật Minh 465 kim cương 03-08-2021 21:05:15
Hà Dayy Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:05:23
Nguyên Sinh 9999 Kim Cương 03-08-2021 21:04:19
Thắng 90 Kim Cương 03-08-2021 21:04:18
Phạm Phước 2000 kim cương 03-08-2021 21:03:18
Thắng Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:03:40
Phạm Đức Huy Kim Cương Ngẫu Nhiên 03-08-2021 21:02:55
DANH MỤC VÒNG QUAY